Zaistíme vám
Individuálny
prístup
Zaistíme vám
Kvalifikovaných zamestnancov
Zaistíme vám
Prácu v zahraničí
Zaistíme vám
flexibilitu pre vašu výrobu
Zaistíme vám
pracovnú príležitosť
s okamžitým nástupom
Previous slide
Next slide

Firmy

Kvalifikovaní
pracovníci pre váš podnik

Dodáme vám kvalifikovaných pracovníkov podľa vašich potrieb – JUST IN TIME!

Temporary placement

Dočasné pridelenie zamestnancov, krátkodobédlhodobé agentúrné zamestnávanie.

Outsourcing výroby

Vyčlenenie časti výroby pod našu správu. Kompletné personálnéprocesné zastrešenie ucelenej časti výroby.

Try and Hire

Tzv. Pracovník na skúšku, ktorý je po dobu skúšobnej lehoty zamestnancom agentúry. Máte možnosť sa s potenciálným pracovníkom bližšie zoznámiť a zistiť, či spĺňa požadované kritéria. Potom záleží len na Vás, či s ním uzavriete pracovný pomer.

Pernament Placement

Ponúkamé aj „klasické“ služby personálných agentúr. Vyhľadáváme vhodných uchádzačov o zamestnánie, ktorí spĺňajú dopredu stanovené kritéria za účelom umiestnenia do kmeňového stavu.

Quality Control, Sorting, Reworking

Outsourcingové riešenie v oblasti kontroly kvality, triedenia a opravy súčiastok, komponentov a výrobkov, určené primárne pre firmy, ktoré sa zameriavajú na automobilový, elektrotechnický priemysel a rýchloobratkový tovar. Výhodou tejto služby je, že ju využijete v dobe, kedy to budete potrebovať. Tým pádom eliminujete fixné personálné náklady, ako aj náklady súvisiace s reklamáciami od konečných odberateľov. Jedná sa o zaistenie zamestnancov, ktorí triedia výrobky proukované prevažne pásovou výrobou a odhaľujú prípadné anomálie u jednotlivých dielov. Tieto diely sa potom upravujú do požadovaného stavu tak, aby dochádzalo k čo najmenším strátam spôsobeným strojovou výrobou.

9 dôvodov prečo spolupracovať s MODUS