Zajistíme vám
Individuální
přístup
Zajistíme vám
Kvalifikované
zaměstnance
Zajistíme vám
Práci v zahraničí
Zajistíme vám
Flexibilitu pro
vaší výrobu
Zajistíme vám
Pracovní příležitost
s nástupem ihned
Previous
Next

Firmy

Kvalifikovaní
pracovníci pro váš podnik

„Dodáme vám kvalifikované pracovníky podle vašich potřeb – JUST IN TIME!“

Temporary placement

Dočasné přidělení zaměstnanců, dlouhodobé i krátkodobé agenturní zaměstnávání.

Outsourcing výroby

Vyčlenění části výroby pod naši správu. Kompletní personální i procesní zastřešení ucelené části výroby.

Try and Hire

Tzv. pracovník na zkoušku, který je po dobu zkušební lhůty zaměstnancem agentury. Máte možnost se s potenciálním pracovníkem blíže seznámit a zjistit, zda splňuje požadovaná kritéria. Poté záleží jen na vás, zda s ním uzavřete pracovní poměr, nebo ne.

Pernament Placement

Nabízíme i „klasické“ služby personálních agentur. Vyhledáváme vhodné uchazeče o zaměstnání, kteří splňují předem daná kritéria za účelem umístění do kmenového stavu.

Quality Control, Sorting, Reworking

Outsourcingové řešení v oblasti kontroly kvality, třídění a opravy součástek, komponentů a výrobků, určené primárně pro firmy, které se zaměřují na automobilový, elektrotechnický průmysl a rychloobrátkové zboží. Výhodou této služby je, že ji využijete v době, kdy to budete potřebovat. Tím pádem eliminujete fixní personální náklady, jakož i náklady související s reklamacemi od konečných odběratelů. Zajistíme vám zaměstnance, kteří třídí výrobky produkované převážně pásovou výrobou a odhalují případné anomálie u jednotlivých dílů. Tyto díly se pak upraví do požadovaného stavu tak, aby docházelo k co nejmenším ztrátám způsobenými strojovou výrobou.

9 důvodů, proč MODUS