Pro firmy

„Dodáme vám kvalifikované pracovníky podle vašich potřeb – JUST IN TIME!“

Temporary placement – dočasné přidělení zaměstnanců, dlouhodobé i krátkodobé agenturní zaměstnávání.

Outsourcing výroby – vyčlenění části výroby pod naši správu. Kompletní personální i procesní zastřešení ucelené části výroby.

Try and Hire – tzv. pracovník na zkoušku, který je po dobu zkušební lhůty zaměstnancem agentury. Máte možnost se s potenciálním pracovníkem blíže seznámit a zjistit, zda splňuje požadovaná kritéria. Poté záleží jen na vás, zda s ním uzavřete pracovní poměr, nebo ne.

Pernament Placement – nabízíme i „klasické“ služby personálních agentur. Vyhledáváme vhodné uchazeče o zaměstnání, kteří splňují předem daná kritéria za účelem umístění do kmenového stavu.

Quality Control, Sorting, Reworking –outsourcingové řešení v oblasti kontroly kvality, třídění a opravy součástek, komponentů a výrobků, určené primárně pro firmy, které se zaměřují na automobilový, elektrotechnický průmysl a rychloobrátkové zboží. Výhodou této služby je, že ji využijete v době, kdy to budete potřebovat. Tím pádem eliminujete fixní personální náklady, jakož i náklady související s reklamacemi od konečných odběratelů. Zajistíme vám zaměstnance, kteří třídí výrobky produkované převážně pásovou výrobou a odhalují případné anomálie u jednotlivých dílů. Tyto díly se pak upraví do požadovaného stavu tak, aby docházelo k co nejmenším ztrátám způsobenými strojovou výrobou.

Devět důvodů, proč spolupracovat s MODUS:

  1. Budete vždy připraveni pružně reagovat na aktuální potřebu pracovní síly.
  2. Máte okamžitě k dispozici pracovníka s odbornými znalostmi a zkušenostmi ve vašem oboru (zkušení mistři, instalatéři, elektrikáři, zdravotní personál apod.).
  3. Přejímáme za vás zodpovědnost za pracovněprávní vztahy v případě kontrol od FÚ, ÚP, OSSZ, ZP, IP.
  4. Časová úspora – vaše personální a účetní oddělení se nemusí starat o přípravu a aktualizaci pracovněprávních dokumentů – vše zajistíme sami.
  5. Jsme flexibilní – vyznáme se v oborech, ve kterých podnikáte, a díky tomu vám dokážeme dodat opravdové profesionály v daném oboru na dobu, jakou budete potřebovat.
  6. U přidělených pracovníků máme na starost komplexní zpracování jejich mzdové agendy.
  7. V případě, že potřebujete více než 50 pracovníků v jednom období, automaticky jim přidělíme koordinátora, který se na plný úvazek postará o zajištění hladkého průběhu všech smluvních závazků.
  8. Čas, který byste strávili s výběrem vhodných (a na trhu často nedostatkových) uchazečů, můžete místo toho věnovat rozvoji svého podnikání.
  9. S pracovníky, které vám přidělíme, aktivně komunikujeme, zjišťujeme jejich potřeby a poskytujeme poradenský servis.