Pre firmy

Temporary Placement – dočasné pridelenie zamestnancov, krátkodobé a dlhodobé agentúrné zamestnávanie.

Outsourcing výroby – vyčlenenie časti výroby pod našu správu. Kompletné personálné a procesné zastrešenie ucelenej časti výroby.

Try and Hire – tzv. Pracovník na skúšku, ktorý je po dobu skúšobnej lehoty zamestnancom agentúry. Máte možnosť sa s potenciálným pracovníkom bližšie zoznámiť a zistiť, či spĺňa požadované kritéria. Potom záleží len na Vás, či s ním uzavriete pracovný pomer.

Permanent Placement – ponúkamé aj „klasické“ služby personálných agentúr. Vyhľadáváme vhodných uchádzačov o zamestnánie, ktorí spĺňajú dopredu stanovené kritéria za účelom umiestnenia do kmeňového stavu.

Quality Control, Sorting, Reworking – outsourcingové riešenie v oblasti kontroly kvality, triedenia a opravy súčiastok, komponentov a výrobkov, určené primárne pre firmy, ktoré sa zameriavajú na automobilový, elektrotechnický priemysel a rýchloobratkový tovar. Výhodou tejto služby je, že ju využijete v dobe, kedy to budete potrebovať. Tým pádom eliminujete fixné personálné náklady, ako aj náklady súvisiace s reklamáciami od konečných odberateľov. Jedná sa o zaistenie zamestnancov, ktorí triedia výrobky proukované prevažne pásovou výrobou a odhaľujú prípadné anomálie u jednotlivých dielov. Tieto diely sa potom upravujú do požadovaného stavu tak, aby dochádzalo k čo najmenším strátam spôsobeným strojovou výrobou.

Deväť dôvodov prečo spolupracovať s MODUS:

  1. Budete vždy pripravení pružne reagovať na aktuálnú potrebu pracovnej síly.
  2. Máte okamžite k dispozícii pracovníka s odbornými znalosťami a skúsenosťami vo Vašom odbore (remeselní majstri, instaláteri, elektrikári, zdravotný personál apod.)
  3. Preberáme za Vás zodpovednosť za pracovnoprávné vzťahy v prípade kontrol od FÚ, ÚP, OSSZ, ZP, IP.
  4. Časová úspora – Vaše personálné a účtovné oddelenie sa nemusí starať o prípravu a aktualizáciu pracovnoprávných dokumentov – všetko zaisťujeme sami.
  5. Sme flexibilní – vyznáme sa v odboroch k ktorých podnikáte a vďaka tomu Vám dokážeme dodať ozajstných profesionálov v danom odbore na dobu akú budete potrebovať.
  6. U pridelených pracovníkov máme na starosť komplexné spracovanie mzdovej agendy.
  7. V prípade, že potrebujte viac ako 50 pracovníkov v jednom období, automaticky im pridelíme koordinátora, ktorý sa na plný úväzok postará o zaistenie hladkého priebehu všetkých zmluvných záväzkov.
  8. Čas, ktorý by ste strávili s výberom vhodných (a na trhu často nedostatkových) uchádzačov, môžete miesto toho venovať rozvoju svojho podnikania.
  9. S pracovníkmi, ktorích Vám pridelíme, aktívne komunikujeme, zisťujeme ich potreby a zaisťujeme poradenský servis.